Aktuality, Sport, Volný čas > Aktuální zprávy

Pozor změna vyhlášky o kácení dřevin !!!

Od 1.11.2014 se opět zpřísnila pravidla pro kácení dřevin rostoucích mimo les a to vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb., neboť předchozí právní úprava vedla k obrovskému úbytku kvalitních a krásných stromů. Nově již není možné pokácet vzrostlý smrk či letitý dub bez řádného povolení.

Staré ovocné dřeviny na zahradách je možné v době vegetačního klidu odstranit bez povolení, avšak je velmi žádoucí vysadit nové, aby byla zachována pastva pro včely, možnost hnízdění ptactva, hluková, prachová i pohledová izolace a celkový ráz bydlení v zeleni.

 

Pokácet dřeviny můžete bez povolení za těchto podmínek:

a)    obvod kmene dřeviny ve výšce 1,3 m nad zemí je menší než 80 cm

b)    jedná se o zapojené porosty dřevin (keře) do 40 m²

c)    dřeviny jsou pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin

d)    jedná se o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha s využitím zeleň.

Nejste-li si jisti, zda můžete Vaši dřevinu odstranit bez povolení, zeptejte se, ať již telefonicky, elektronicky či osobně, na odboru vnitřní správy – tel: 281 028 613, e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz. Předejdete tak správnímu řízení a pokutě v případě, kdyby povolení ke kácení předmětné dřeviny bylo nutné.

 

    Mgr. Martina Vlková

        vedoucí odboru vnitřní správy

 

6.11.2014 - Admin ; Přečteno: 2508 x