Aktuality, Sport, Volný čas > Aktuální zprávy

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely

Podle § 51 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 7 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění, v provedení dle § 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Vám oznamuji  budoucí aplikaci přípravku nebezpečného pro včely.


Ing. Luděk Říčař

Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.

Přátelství 815
10400, Praha 10 - Uhříněves

přílohy zde:

SKMBT_22317041308530.pdf
SKMBT_22317041308540.pdf

18.4.2017 - Admin ; Přečteno: 92 x