Aktuality, Sport, Volný čas > Diskuzní fórum

SEZNAM DISKUSÍ

Diskuse:
Nazev Počet příspěvků Nové příspěvky Datum posledního příspěvku
Diskusní fórum k otázkám dění MČ Praha - Běchovice na základě usnesení Z MČ č. 62/5/07 ze dne 5.2.2007: "Zastupitelstvo MČ ukládá ÚMČ zřízení fóra na oficiálních webových stránkách MČ Běchovice, fórum bude plnit pouze funkci diskusní ne poradní, ani nebude odpovídáno na dotazy občanů. Dále ukládá ÚMČ uveřejňovat pravidelně zvukový záznam z jednání Z MČ na oficiálním webu MČ" 279 Nejste přihlášen 27.3.2017 23:08
Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách Městské části Praha Běchovice
  1. Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je ÚMČ Praha Běchovice. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.
  2. Příslušní pracovníci Úřadu městské části Praha Běchovice nebo členové samosprávy budou prostřednictvím administrátora stránek odpovídat na věcné a konkrétní dotazy k záležitostem, které spadají do jejich kompetence.
  3. DF nenahrazuje běžné úřední postupy při komunikaci občana s ÚMČ Praha Běchovice Jedná se o neformální způsob komunikace občanů s úřadem nebo samosprávou. Odpovědi zaměstnanců úřadu nebo členů samosprávy nemají povahu úředních rozhodnutí či vyjádření a nejsou právně vymahatelná.