BĚCHOVICE > Běchovice dnes

BĚCHOVICE DNES

Běchovice jsou jednou z 57 dynamicky se rozvíjejících městských částí hl. m. Prahy. Pokud se o nich chcete dozvědět něco více jste tu zcela správně...

Původní samostatná obec Běchovice byla připojena k Praze roku 1974 a začleněna do městského obvodu Praha 9

Běchovice jsou samostatným katastrální území.
Od 24. listopadu 1990 fungují pod názvem Praha-Běchovice jako městská část hlavního města Prahy - oficiální název městská část (MČ) Praha - Běchovice

Počet obyvatel:  2 623 přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2016.

rozloha: 683,39 ha

Další významný bod v životě MČ Praha - Běchovice přišel 1.7.2001. Tehdy vzniká zcela samostatný správní obvod Praha 21. MČ Praha - Běchovice pod tento obvod spadá spolu s MČ Praha - Újezd nad Lesy. MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Koloděje.

Běchovice sousedí z jihu s MČ Praha - Dubeč, ze západu s MČ Praha - Dolní Počernice, ze severu s MČ Praha - Horní Počernice z jihovýchodu pak s MČ Praha - Koloděje, na východ od Běchovic naleznete MČ Praha - Újezd n. Lesy a Praha - Klánovice.

 

praha - správní obvody.jpg

obr. Správní členění hl. m. Prahy, zdroj ČSÚ

s8346_Bechovic.jpg

 

 

 

 

20.4.2017 - Admin ; Přečteno: 24470 x