BĚCHOVICE > Územní plánování

Územní plán

 

 

Územní plán

je základním strategickým dokumentem hlavního města Prahy. MČ Praha - Běchovice není sama o sobě pořizovatelem územního plánu pro svoje katastrální území. Pořizovatelem územního plánu pro Běchovice (stejně jako i pro ostatní Mč) je hl. m. Praha - konkrétně odbor územního plánování MHMP v součinnosti s útvarem rozvoje města zkr. URM.

Územní plán základním způsobem reguluje rozvoj v každé obci ČR. Jeho cílem je stanovit charakter dalšího rozvoje jednotlivých obcí a to s výhledem nejméně na deset let dopředu. Více informací lze získat na webových stránkách magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj

 

Územní plán MČ Praha - Běchovice / grafická část  

územní plán.jpg  

Územní plán MČ Praha - Běchovice / vysvětlivky ke grafické části    

územní plán - legenda.jpg

územní plán - legenda2.jpg

územní plán - legenda3.jpg

územní plán - legenda4.jpg

územní plán - legenda5.jpg

Podoba schválené urbanistické studie MČ Praha - Běchovice

studie má primárně za úkol zpřesnit využití jednotlivých zastavitelných území a připravit podklady pro případné změny územního plánu a žádosti o změny (zpřesnění) regulativů určujících charakter možné zástavby v rozvojových (zastavitelných) územích. Tato urbanistická je důležitým strategickým materiálem a podkladem pro rozhodování zastupitelstva MČ Praha - Běchovice.

vykres_700c_nahled.jpg

Podklad pro zákres zmen do konceptu nového územního plánu - Plán využití ploch (RH-ARCH II/2013)

vykres_100c_nahled.jpg

Podklad pro zákres zmen do konceptu nového územního plánu - Komplexní urbanistický návrh (RH-ARCH II/2013)

20.4.2017 - Admin ; Přečteno: 23734 x