SAMOSPRÁVA > Volené orgány > Rada MČ > Usnesení z jednání RMČ