Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

 
MS.jpg
e-mail: msbechovice@seznam.cz

 

adresa :  Za poštovskou zahradou 588,190 11 Praha-Běchovice
tel. :     725 135 405
 ředitelka: Bc. Eva Mašitová

 

 

Mateřská škola Beruška, s. r. o.

soukromá mateřská škola rodinného typu

adresa :  K Železnici 307,   190 11  Praha - Běchovice
tel. a fax :    281 932 252
 

 

PICCOLINO, dětský vzdělávací institut a mezinárodní školička

ikonka.jpg
Piccolino bylo založeno diplomaty při OSN a lektory ESL (English as a second language) z Canady a USA v roce 2007. Piccolino je neziskovou organizací a původně poskytovalo jazykové vzdělání a základy etikety pro děti českých a zahraničních diplomatů.   Od roku 2009 se vzrůstající popularitou našeho specifického vzdělávacího programu a na žádost ostatních rodičů Piccolino začalo poskytovat předškolní vzdělání i pro ostatní děti ve věku od 2 do 7 let zaměřené na výuku anglického, německého a ruského jazyka a základů etikety.   V témže roce byly pro školáky a středoškoláky otevřeny každodenní odpolední kurzy výše zmíněných jazyků, kurzy logiky, etiky a etikety spolu s individuální přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a na maturitní zkoušky.   V roce 2010 se Piccolino začalo věnovat také specificky nadaným dětem a mensa dětem, zároveň vytvořilo studijní program pro děti s lehčí formou autismu, ADHD a Aspergovým syndromem.   Naše pedagogická činnost a vzdělávání dětí od raného věku vychází z celoživotní práce profesorky A.F. Ashdown a nositele Nobelovy ceny za ekonomii profesora J. Heckmana.   Jen pro představu : všechny děti bez rozdílu - ať se jedná o děti extrémně nadané, děti cizinců anebo dětí s výše uvedenými poruchami - se naučí mezi čtvrtým a pátým rokem číst a psát v českém jazyce, získají základy minimálně 2 cizích jazyků, základy etikety, historie, geografie, zdravotní a dopravní výchovy a umí počítat. Od pátého do sedmého roku výuka dále pokračuje v angličtině a dalších jazycích, takže po absolvování Piccolina se všechny děti bez problémů dostanou na jakoukoliv školu v tuzemsku anebo v zahraničí. Děti s poruchami potom dokáží absolvovat (dokonce jako premianti)  bez pomoci osobních asistentů výuku na soukromých nebo státních školách.   S dětmi sportujeme, každý den cvičíme jógu a několikrát do týdne podle ročního období buď plaveme anebo hrajeme tenis. Děti zvládají i předškolní atletiku a kolektivní míčové hry.   Dvakrát do roka jezdíme na školky v přírodě, a to na Šumavu, kde s dětmi provozujeme náročnější turistiku.

24.4.2017 - Admin ; Přečteno: 21647 x