Odbor vnitřní správy

 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY zajišťuje především

- agendu úřední desky

- volební agendu

- sumarizaci a přípravu podkladů pro jednání orgánů samosprávy

- správní řízení v oblasti evidence obyvatel

- správní řízení v oblasti životního prostředí (kácení stromů)

- problematiku týrání zvířat

- vydávání rybářských lístků

- agendu pokutových bloků

- vidimaci a legalizaci listin,  agendu Czech Point

- sociální pohřby

- vítání občánků

- zastupování MČ v oblasti občanských záležitostí (blahopřání při významných životních jubileích apod.)

- přestupkové řízení a agendu komise k projednávání přestupků MČ

- vybírání správních poplatků a pokut v návaznosti na vedená správní řízení

- agendu komise pro výchovu a vzdělávání

- provoz veřejné knihovny MČ

- provoz podatelny

- archivaci písemností odborů podle spisového a skartačního řádu

 

Vlková Martina - na web.jpg

Mgr. Martina Vlková
vedoucí Odboru vnitřní správy

Telefon:  281 028 613
e-mail: 
martina.vlkova@praha-bechovice.cz

 

podatelna

Telefon: 281 028 611
Fax: 281 028 610
e-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.9.2015 - Admin ; Přečteno: 15484 x